In mijn praktijk bied ik individuele therapie voor volwassenen (>18 jaar), binnen de gespecialiseerde GGZ. Hiervoor moet er sprake zijn van een psychische stoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. Specialistische GGZ biedt hulp bij meer complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard.

 

Mijn werkwijze is integratief. Dit betekent dat ik psychotherapeutische interventies uit verschillende richtingen met algemene therapiefactoren combineer. Binnen de behandelingen maak ik het meest gebruik van psychodynamische behandelvormen. Daarbij richt ik me op de innerlijke belevingswereld van de client, zoals de betekenis en achtergrond van de ervaren problemen alsook de gedachten en gevoelens. Met als doel om meer grip te ervaren. Naast inzicht, is het bieden van steun en structuur ook een belangrijk onderdeel van de therapie. 

 

 

 

Na aanmelding en kennismaking volgt eerst een proces van indicatiestelling van meestal 3 gesprekken, aangevuld met vragenlijsten. Na deze gesprekken wordt een behandelvoorstel gedaan op basis van o.a. de hulpvraag, klachten, levensgeschiedenis en diagnostiek. In gezamenlijk overleg wordt dan wel of niet besloten tot een behandeling, welke dan aansluitend kan aanvangen. 

 

Zie ook: hoe emoties werken, een verhaal over Alfred & Shadow