In mijn praktijk bied ik individuele therapie voor volwassenen (>18 jaar), binnen de gespecialiseerde GGZ. Hiervoor moet er sprake zijn van een psychische stoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. Specialistische GGZ biedt hulp bij meer complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard.

 

Mijn werkwijze is integratief. Dit betekent dat ik psychotherapeutische interventies uit verschillende richtingen met algemene therapiefactoren combineer. Binnen de behandelingen maak ik het meest gebruik van psychodynamische behandelvormen.