In mijn praktijk bied ik individuele therapie voor volwassenen (>18 jaar) , zowel in de generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ. Bij deze beide vormen van zorg moet er sprake zijn van een psychische stoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. Bij de generalistische basis-GGZ is het aantal consulten beperkt en ingedeeld in drie trajecten: kort, middel en intensief. Specialistische GGZ biedt hulp bij meer complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard.

 

Mijn werkwijze is integratief. Dit betekent dat ik psychotherapeutische interventies uit verschillende richtingen met algemene therapiefactoren combineer.