In mijn praktijk bied ik individuele therapie voor volwassenen (>18 jaar), binnen de gespecialiseerde GGZ. Hiervoor moet er sprake zijn van een psychische stoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. Specialistische GGZ biedt hulp bij meer complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard.

 

Waar nodig of wenselijk, werk ik ook samen met een psychomotorisch therapeut en diëtiste/toegepast psycholoog. 

 

Na aanmelding en kennismaking volgt eerst een proces van indicatiestelling van meestal 3 gesprekken, aangevuld met vragenlijsten. Na deze gesprekken wordt een behandelvoorstel gedaan op basis van o.a. de hulpvraag, klachten, levensgeschiedenis en diagnostiek. In gezamenlijk overleg wordt dan wel of niet besloten tot een behandeling, welke dan aansluitend kan aanvangen. 

 

Naast het face to face afspreken is er ook altijd een mogelijkheid een sessie digitaal te laten plaatsvinden. Echter, een behandeling kan niet volledig digitaal plaatsvinden, zonder ook fysiek af te spreken. Tevens beschik ik over e-health modules die naast de reguliere behandeling kunnen worden ingezet ter aanvulling. Ik maak hiervoor gebruik van de diensten van embloom.