Als ik denk dat ik uw hulpvraag onvoldoende kan beantwoorden, dan zal ik dit aangeven. Bijvoorbeeld, als er een behandeling nodig is die meer inbedding vraagt binnen een GGZ instelling, of wanneer een wekelijks contact niet voldoende voor u is, of als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie. Ik zal dan in overleg met u en uw verwijzer naar een meer passender aanbod zoeken.