Als u ontevreden bent over uw behandeling

 

Mocht er sprake zijn van onvrede over de behandeling en/of een klacht, bespreek deze dan met mij. Dan kunnen we samen kijken of hiervoor een oplossing kan worden gevonden. Mochten we er niet samen uitkomen, dan kan er altijd contact worden opgenomen met een klachtenfunctionaris van de LVVP. 

 

Klachtenregeling LVPP