De kosten voor de specialistische GGZ, worden vergoed door uw zorgverzekeraar op basis van NZA tarieven. Houd wel rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Om de behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar, dient er een verwijzing van uw huisarts waarin het volgende staat:

- datum verwijzing

- naam en adresgegevens verwijzer + functie

- persoonlijke AGB code van verwijzer

- naam en adresgegevens van mijn praktijk

- (vermoeden) DSM diagnose

- stempel of handtekening

- gegevens van u zelf (naam, adres, woonplaats)

 

 Ik heb met de volgende verzekeraars een contract voor 2020:

Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar)

- DSW 

- Stad Holland

- InTwente

- Ditzo

- De Amersfoortse

- Zorg en Zekerheid

- Eno Zorgverzekeraar

- ONVZ

 

Voor 2021 heb ik een contract met de volgende verzekeraars:

- Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar)

- Menzis

DSW 

- Stad Holland

- InTwente

- Ditzo

- De Amersfoortse

- Zorg en Zekerheid

- ONVZ

 

Met de overige zorgverzekeraars heb ik geen contract afgesloten. Ik raad u in deze situatie daarom aan om, voor aanvang van de behandeling, na te gaan bij uw zorgverzekeraar hoe zij omgaan met de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg.  

 

De declaratie van de behandeling vindt plaats aan het einde van de behandeling of na een jaar in het geval van een behandeling in de specialistische GGZ, als de behandeling nog vervolgd moet worden. Bij gecontracteerde zorg gaat de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en bij niet gecontracteerde zorg ontvangt u de nota meestal zelf. Deze kunt u dan weer indienen bij uw zorgverzekeraar. In het geval van een natura polis zult een gedeelte zelf moeten betalen als u naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij een (zuivere) restitutiepolis heeft u een vrije keuze in zorgverlener en worden de kosten wel (grotendeels) vergoed. 

 

Wanneer u wel in behandeling wilt, maar er geen sprake is van een diagnose, dan geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP). Een gesprek van 60 minuten (inclusief indirecte tijd) bedraagt dan 100 euro.

 

Kiest u ervoor om de gesprekken zelf te betalen, dan geldt het tarief van zelfbetaler. Dit bedraagt 90% van het door de Nederlandse zorgautoriteit vastgestelde tarief. Een gesprek van 60 minuten (inclusief indirecte tijd) bedraagt 100 euro.