De kosten voor de specialistische zorg worden vergoed door uw zorgverzekeraar op basis van NZA tarieven. Houd wel rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Om de behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar, dient er een verwijzing van uw huisarts waarin het volgende staat:

- datum verwijzing

- naam en adresgegevens verwijzer + functie

- persoonlijke AGB code van verwijzer

- naam en adresgegevens van mijn praktijk

- (vermoeden) DSM diagnose

- stempel of handtekening

- gegevens van u zelf (naam, adres, woonplaats)

 

Voor 2023 en 2024 heb ik alleen een contract met Menzis (ook Anderzorg) en DSW. Voor de andere verzekeraars geldt dat de behandeling alleen volledig vergoed wordt bij een zuivere restitutiepolis, anders komt er een deel van de kosten voor eigen rekening. Voor 2025 zal ik mogelijk geen contracten meer afsluiten met verzekeraars. 

 

Met de overige zorgverzekeraars heb ik geen contract afgesloten. Ik raad u in deze situatie daarom aan om, voor aanvang van de behandeling, na te gaan bij uw zorgverzekeraar hoe zij omgaan met de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg.  

 

Vanaf 1 januari 2022 geldt het zorgprestatiemodel in de ggz. Dit betekent dat de duur van het consult het tarief bepaalt of de tijd die in de agenda gereserveerd is. In mijn praktijk wordt de daadwerkelijke tijd in rekening gebracht. Er wordt hierbij uitgegaan van de directe tijd. De indirecte tijd is in het tarief al meegenomen en doorberekend. Tevens is er een verschil in een diagnostiek consult en een behandelconsult:

- diagnostiek vanaf 45 minuten: 162,76 euro (Nza maximumtarief)

- behandeling vanaf 45 minuten: 139,38 euro (Nza maximumtarief)

 

De declaratie van de consulten vindt elke maand plaats; het aantal sessies van die desbetreffende maand worden in rekening gebracht.  Bij gecontracteerde zorg gaat de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en bij niet gecontracteerde zorg ontvangt u de nota meestal zelf. Deze kunt u dan weer indienen bij uw zorgverzekeraar. In het geval van een natura polis zult een gedeelte zelf moeten betalen als u naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij een zuivere restitutiepolis heeft u een vrije keuze in zorgverlener en worden de kosten wel (grotendeels) vergoed. 

 

No-show: indien u verhinderd bent, verwacht ik dat u de afspraak tenminste 24 uur van te voren afzegt. Indien de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dan zal ik hiervoor 50 euro in rekening bij u brengen, omdat ik deze kosten niet bij de zorgverzekeraar in rekening kan brengen. 

 

Wanneer u wel in behandeling wilt, maar er geen sprake is van een diagnose, dan geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP). De kosten voor een gesprek van 45 minuten directe tijd zijn 100 euro.

 

Kiest u ervoor om de gesprekken zelf te betalen, dan geldt het tarief van zelfbetaler. Hiervoor geldt het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit.