Als psychotherapeut sta ik geregistreerd in het BIG register. Ik ben opgenomen in het kwaliteitsregister Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Daarnaast gelden in mijn praktijk de LVVP-kwaliteitscriteria. Tevens evalueer ik tijdig en regelmatig de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Dit doe ik o.a. door middel van tussentijdse evaluaties, ROM-vragenlijsten en het meten van de klanttevredenheid bij afronding van de behandeling.

Ik beschik over een formeel goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 

 

 

 

Kwaliteitsregister NVP

LVVP